Sách có sẵn tại Mỹ - Ship trong vòng 2-5 ngày - Free shipping

Hoa Thiên Cốt (Tập 1+2+3)

$70.00
Tóm Tắt Nội Dung

Nàng là ai? Nàng thuộc về đâu? Hoa Thiên Cốt, nàng là Thần, là Tiên, là Nhân, là Yêu?

Nếu không được sư phụ cứu giúp, có lẽ nàng cũng chỉ là một trong vạn vạn sinh mệnh lặng lẽ kết thúc rồi luân hồi. Nhưng nàng đã gặp được Người... Bạch Tử Họa - Trường Lưu thượng tiên.

Bạch Tử Họa cứu Tiểu Cốt là Người, đẩy Tiểu Cốt vào bể trầm luân cũng là Người...

“Bạch Tử Họa, tất cả những gì đã làm trong kiếp này ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu...”

Thông tin sản phẩm

Mã hàng combo0216032016
Tên Nhà Cung Cấp Hoàng Tiến
Tác giả Fress Quả Quả, Hoàng Phương Anh
NXB NXB Lao Động
Năm XB 03-2016
Kích Thước Bao Bì 14.5x20.5
Hình thức Bìa Mềm