Sách có sẵn tại Mỹ - Ship trong vòng 2-5 ngày - Free shipping

Quân Tuý Trần Hương

$18.00
Tóm Tắt Nội Dung

Thượng Hòa nam quán thảng hoặc lại vẳng ra một điệu ngâm, một hương rượu, một tiếng cười. Lý Mộ Tinh chỉ là một thương nhân thật thà, đôi ba bước tình cờ, rồi lòng vướng dây tơ, hương thơm đẫm áo, chẳng nhớ lối về. Người ta nói, người ấy khi xưa phong tình vạn loại, tuyệt đại phương hoa. Năm tháng chảy trôi rửa mài đi hết thảy, để lại một ngày y gặp hắn, chỉ còn một nụ cười rạng rỡ, đẹp hơn tất thảy phong cảnh thế gian…

Tài hoa theo nước chảy về đông

Môi son phấn điểm một ráng hồng

Đọa thân trong chốn phong trần ấy

Tráng chí nửa đời hóa hư không

Hoa tàn năm tháng chẳng ngóng trông

Bước người quân tử ghé lại không

Nào hay đợi được kẻ khờ ấy

Cúc vàng lại nở giữa ngày đông…

Thông tin sản phẩm

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Tiểu thuyết, cổ phong, ngược tâm

Số trang: 400 trang